Confidentialitate

 1. SMARTEXIM GROUP SRL (www.casajadboutique.ro) este in curs de inregistrare la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.
 2. Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata, SMARTEXIM GROUP SRL are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizezi.
 3. Scopurile colectarii datelor cu caracter personal sunt urmatoarele:
  • trimiterea de newslettere informationale si/sau oferte sau alerte periodice, prin folosirea postei electronice (e-mail, SMS)
  • informarea clientilor/cumparatorilor privind situatia conturilor lor inclusiv validarea, expedierea si facturarea comenzilor, precum si rezolvarea problemelor de orice natura referitoare la o comanda, la bunurile si/sau serviciile achizitionate sau la programarile de prestare a serviciilor oferite
  • de cercetare de piata, de urmarire si monitorizare a vanzarilor si a comportamentului clientului/cumparatorului
 4. Datele cu caracter personal colectate de SMARTEXIM GROUP SRL (www.casajadboutique.ro), in scopul indeplinirii obiectivelor mentionate la punctul 3 sunt urmatoarele
  • Nume si prenume
  • Numar de telefon
  • Adresa de e-mail
  • Adresa postala
  • CNP
 5. Metodele de colectare a datelor cu caracter personal sunt urmatoarele:
  • Comunicarea directa a acestora catre consultantii nostri de vanzari
  • Prin intermediul cartilor de vizita, a pliantelor publicitare sau a altor materiale publicitare oferite sau expuse public in cadrul targurilor si expozitiilor sau alte evenimente de networking
  • Introducerea acestora personal in formularele de subscriere de pe site-urile si blogurile noastre
  • Introducerea acestora in formularele de prelucrare a comenzilor in cadrul magazinului nostru electronic
 6. Prin completarea datelor in formularele electronice clientul/cumparatorul declara si accepta neconditionat ca datele sale personale sa fie incluse in baza noastra de date si isi da acordul expres si neechivoc ca toate aceste date personale sa fie stocate, utilizate si prelucrate in scopurile prevazute la punctul 3
 7. SMARTEXIM GROUP SRL (www.casajadboutique.ro) respecta in totalitate legislatia in vigoare si garanteaza drepturile specifice astfel:
  • Dreptul la informare
  • Dreptul de acces la date
  • Dreptul de interventie
  • Dreptul de opozitie
  • Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale
  • Dreptul de a va adresa justitiei
  • Aceste drepturi sunt garantate de Legea 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.
 8. Exercitarea drepturilor garantate de lege se face pe baza unei cereri scrise si datate, expediata la adresa Str. Vicina nr. 10, Bl. 38, Sc. 3, Et. 3, Ap. 48, sector 5, Bucuresti 051928. Prin intermediul acestei cereri se poate solicita:
  • Confirmarea faptului ca datele personale sunt sau nu procesate
  • Exercitarea dreptului de interventie asupra datelor, astfel
  • rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma legii 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, in special a datelor incomplete sau inexacte
  • transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date
  • notificarea catre tertii carora le-au fost dezvaluite datele, daca aceasta notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat
 9. SMARTEXIM GROUP SRL (www.casajadboutique.ro) poate furniza datele cu caracter personal ale clientilor/cumparatorilor altor companii cu care se afla in relatii de parteneriat, dar numai in temeiul unui angajament de confidentialitate din partea acestora si numai in scopurile mentionate la punctul 3 prin care garanteaza ca aceste date sunt pastrate in siguranta si ca furnizarea acestor informatii personale se face conform legislatiei in vigoare, dupa cum urmeaza:
  • furnizorilor de servicii de curierat
  • furnizorilor de servicii de marketing
  • furnizorilor de servicii de contabilitate
  • furnizorilor de servicii de plata/bancare, telemarketing sau alte servicii, companii cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piata a  bunurilor si serviciilor noastre
 10. Prin completarea in formularul de comanda pe Site a datelor personale, inclusiv CNP, in scopul activitatii de creditare, Cumparatorul isi exprima expres consimtamantul ca persoanele juridice cu care SMARTEXIM GROUP SRL (www.casajadboutique.ro) a incheiat parteneriate in vederea oferirii produselor prin credit sa prelucreze datele personale ale acestuia in evidentele proprii in scopul efectuarii analizei de credit.
 11. In conformitate cu legislatia in vigoare datele cu caracter personal pot fi furnizate si catre Parchetul General, Politie, instantele judecatoresti si altor organe abilitate ale statului, ca urmare a unor cereri expres formulate de catre aceste institutii.